Yanınızdayız...
Bireysel veya grupla psikolojik danışma almak için merkezimize başvurabilirsiniz
Bağımlılıkla Mücadele
Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmanıza yardımcı olacak rehberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Hizmetler

Bireysel Psikolojik Danışma
Birimimize psikolojik danışma kapsamında başvuran tüm bireylere bir ön görüşme gerçekleştirilir. Ön görüşme sonrasında danışan ilgili uzman kişiye yönlendirilir ve belirlenen gün ve saatte psikolojik danışma süreci başlar. Psikolojik danışma süreci ortalama 8-10 oturum sürer ve haftada bir 45-50 dakikalık seanslar halinde yapılır. 

Psikiyatrik ya da diğer tıbbi yardımlara ihtiyaç duyulduğu tespit edilen öğrenciler tanı, tedavi ve takibinin sağlanabilmesi için ilgili hekim ya da acil servise yönlendirilir ve gerektiğinde bu öğrencilerle ilgili izleme çalışmalarına destek verilir.

Grupla Psikolojik Danışma
Belli bir ortak amacı gerçekleştirmek, duygu, değer ve tutumlarını değiştirmek ve yeni davranışlar öğrenmek için bir araya gelen danışanlara yönelik, ortalama 10-12 kişilik gruplara, verilen profesyonel ve sistematik yardım sürecidir. Birimimizde danışanların ihtiyaçları doğrultusunda gruplar oluşturulur.  Bu gruplar programın içeriğine göre ortalama 6-8 oturum sürer ve haftada bir 50 dakikalık seanslar halinde yürütülür.

       Psikolojik Danışma Biriminde;

 • Öfkeyle Başetme,
 • Korku ve Kaygılar,
 • Uyum,
 • Karar Verme Becelerini Geliştirme,
 • İlişkiler,
 • Depresyon,
 • Özgüven,
 • Sınav Kaygısı,
 • Kayıp ve Yas,
 • Aile İçi İlişkiler,
 • Stres ve Başetme Yöntemleri,
 • Amaç Belirleme ve Yönetme,
 • Akademik Erteleme,
 • Akademik Başarı,
 • Zarar Verme Düşünceleri ve Eylemleri v.b konular hakkında çalışma gerçekleştirilmektedir.

Seminer Faaliyetleri
Seminer çalışmaları alanında uzman kişiler tarafından belli bir konuya yönelik bireyleri bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıdır. Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Birimi, üniversitemiz bünyesindeki öğrencilerin ihtiyacına yönelik alanında uzman kişiler tarafından seminer çalışmaları planlayarak düzenlemektedir.