Yanınızdayız...
Bireysel veya grupla psikolojik danışma almak için merkezimize başvurabilirsiniz
Bağımlılıkla Mücadele
Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmanıza yardımcı olacak rehberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Bağımlılıkla Mücadele

Türkiye’de ve dünyada tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları hızla artmakta, maddeye başlama yaşı gittikçe düşmektedir. Bunlara ek olarak teknolojideki hızlı gelişmeler, bilinçsiz ve problemli teknoloji kullanımını sonucu ortaya çıkan teknoloji bağımlılığı kavramını da hayatımıza sokmuştur.

Bağımlılıkların, “Madde Bağımlılığı ve Davranışsal Bağımlılıklar” başlıklarında ele alınması bu kavramların daha iyi anlaşılması açısından önem arz etmektedir. “Madde Bağımlılığı” kapsamında; tütün, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığının ve “Davranışsal Bağımlılıklar” kapsamında da teknoloji bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı ile ilintili olan internet bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı gibi başlıkların ele alınması bunlarla etkin mücadele açısından daha anlamlı olacaktır.

Bağımlılık; en genel anlamıyla kişinin kullandığı bir nesne veya bir eylem üzerinde kontrolü kaybetmesi ve onsuz yaşam sürememeye başlaması olarak tanımlanabilir. Bireyleri fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal açıdan ciddi şekilde etkileyen bir problem olan bağımlılık aynı zamanda toplum için en büyük tehditlerden birisidir.*

Bu sayfada bağımlılıkla mücadelede yol gösterebilecek materyal paylaşılmıştır:

1.    Tütün Bağımlılığı


2.    Alkol Bağımlılığı


3.    Uyuşturucu Bağımlılığı

4.    Teknoloji Bağımlılığı

5.    Kumar Bağımlılığı


* T.C. KALKINMA BAKANLIĞI ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023) SAĞLIKLI YAŞAM VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU, BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU, ANKARA 2018

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2022 BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETKİNLİK TAKVİMİ