Yanınızdayız...
Bireysel veya grupla psikolojik danışma almak için merkezimize başvurabilirsiniz
Bağımlılıkla Mücadele
Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmanıza yardımcı olacak rehberlere bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Hoş Geldiniz

T.C. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin zihinsel, duygusal ve sosyal potansiyellerinin farkına varabilmelerini sağlamak ve bu potansiyel ile çevrelerindeki kaynakları verimli kullanabilmeleri için destekleyici hizmet sunuyoruz. Bunun yanında, psikolojik sorunlara yönelik koruyucu/önleyici, konsültasyon ve gerektiğinde müdahaleye yönelik bireysel ve/veya grup düzeyinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri veriyoruz.